Strokerehab

Stroke, en hjärninfarkt eller hjärnblödning, drabbar var sjätte individ i Sverige. Ungefär var femte drabbad är i arbetsför ålder och idag lever minst 140 000 personer med följderna efter en stroke. Efter en stroke eller TIA är risken för återinsjuknande förhöjd och våra levnadsvanor är viktiga faktorer. Fysisk aktivitet och sunda matvanor samt att undvika rökning och alkohol är exempel på saker vi kan göra för att minska risken för både första insjuknande och återfall av stroke eller TIA.

Enligt en undersökning upplever sig var femte strokedrabbad inte fått den rehabilitering man behövt och den vardagliga funktionen försämras för många under det första året efter en stroke. På Ystad Rehab Center pågår just nu ett pilotprojekt där vi erbjuder föreläsning och anpassad fysisk träning i grupp för personer som fått en stroke eller TIA för att bibehålla eller öka den fysiska förmågan och minska risken för återinsjuknande. Nästa föreläsning kommer äga rum torsdagen den 28/9 2017. 

Har du drabbats av en stroke eller TIA och känner att du vill ha hjälp att komma igång med motion eller träning? Då är du välkommen att boka en tid med någon av våra sjukgymnaster så hjälper vi dig på vägen!

Snart på gång

  • 1 februari - KT2
  • 27-28 februari - Axelkurs
  • 21 mars - Formthotics
  • 10-11 maj - KT1